Format iznosa sa računa

Jan 31, 2013 at 11:49 AM
Imam aplikaciju u MS Accesss 2003 i trenutno je testiram. Problem mi pravi format iznosa računa

Dim Iznos As String
Dim Suma As String

Iznos = "10000.00"
Suma = "12500.00"


.AD_RACUN "IznosUkupno", Suma '#########(OVO PRAVI PROBLEM)
.AD_PDV "O25", iznos '############(OVO JE U REDU I PROLAZI UVJEK)


iznos prolazi bez obzira dali stavim decimalnu točku ili decimalmi zarez ili separator tisuća
(10000.00; 10000,00; 10.000,00; 10,000.00 čak i ovako 10,000,00)

Suma prolazi samo u ovom jednom obliku sa decimalnom točkom.

Dali je moguće da je možda problem u samoj 'Fiskal.COM.Control' tj. formatu kod unosa ove varijable?
Coordinator
Jan 31, 2013 at 11:58 AM
Stvar je u tome da su iznosi definirani u Tehničkoj specifikaciji, predlažem da tamo pogledaš za odgovor na svoje pitanje. Sa FiskalizacijaDEV.DLL / COM je po tom pitanju sve u redu :)
Jan 31, 2013 at 12:09 PM
Specifikacijom je definiran oblik ############0.00
Znači decimalna točka i dva decimalna mjesta.
Ja isto radim u Accessu, napravila sam kratku funkciju koja mi svaki broj preformatira u string s decimalnom točkom i onda taj string lijepim u xml
Jan 31, 2013 at 12:57 PM
nrasinec wrote:
Stvar je u tome da su iznosi definirani u Tehničkoj specifikaciji, predlažem da tamo pogledaš za odgovor na svoje pitanje. Sa FiskalizacijaDEV.DLL / COM je po tom pitanju sve u redu :)
Ja to ovako nekako : prvo format sa pozivanjem funkcije Zarez

nIznos = Zarez(Format(m_rsPorezSum.Fields("iznos"), "####0.00")))


Public Function Zarez(Sazarezom As String) As String

Dim tmpT$
tmpT = Sazarezom
tmpT = Replace(tmpT, ",", ".")
Zarez = tmpT


End Function
Jan 31, 2013 at 12:57 PM
pmiroslav wrote:
Imam aplikaciju u MS Accesss 2003 i trenutno je testiram. Problem mi pravi format iznosa računa

Dim Iznos As String
Dim Suma As String

Iznos = "10000.00"
Suma = "12500.00"


.AD_RACUN "IznosUkupno", Suma '#########(OVO PRAVI PROBLEM)
.AD_PDV "O25", iznos '############(OVO JE U REDU I PROLAZI UVJEK)


iznos prolazi bez obzira dali stavim decimalnu točku ili decimalmi zarez ili separator tisuća
(10000.00; 10000,00; 10.000,00; 10,000.00 čak i ovako 10,000,00)

Suma prolazi samo u ovom jednom obliku sa decimalnom točkom.

Dali je moguće da je možda problem u samoj 'Fiskal.COM.Control' tj. formatu kod unosa ove varijable?
Ja to ovako nekako : prvo format sa pozivanjem funkcije Zarez

nIznos = Zarez(Format(m_rsPorezSum.Fields("iznos"), "####0.00")))

Public Function Zarez(Sazarezom As String) As String

Dim tmpT$
tmpT = Sazarezom
tmpT = Replace(tmpT, ",", ".")
Zarez = tmpT

End Function
Jan 31, 2013 at 12:58 PM
nrasinec wrote:
Stvar je u tome da su iznosi definirani u Tehničkoj specifikaciji, predlažem da tamo pogledaš za odgovor na svoje pitanje. Sa FiskalizacijaDEV.DLL / COM je po tom pitanju sve u redu :)
Greska, greska ... :)
Ne tebi ......
Jan 31, 2013 at 1:22 PM
goranv13 wrote:
Ja to ovako nekako : prvo format sa pozivanjem funkcije Zarez

nIznos = Zarez(Format(m_rsPorezSum.Fields("iznos"), "####0.00")))


Public Function Zarez(Sazarezom As String) As String

Dim tmpT$
tmpT = Sazarezom
tmpT = Replace(tmpT, ",", ".")
Zarez = tmpT


End Function
Hvala ti puno. Ovo mi je riješilo problem sa koji sam se mučio dva dana. Več me glava zabolila.
Jan 31, 2013 at 1:23 PM
pmiroslav wrote:
goranv13 wrote:
Ja to ovako nekako : prvo format sa pozivanjem funkcije Zarez

nIznos = Zarez(Format(m_rsPorezSum.Fields("iznos"), "####0.00")))


Public Function Zarez(Sazarezom As String) As String

Dim tmpT$
tmpT = Sazarezom
tmpT = Replace(tmpT, ",", ".")
Zarez = tmpT


End Function
Hvala ti puno. Ovo mi je riješilo problem sa koji sam se mučio dva dana. Več me glava zabolila.
Pa zato smo tu .. :)