Mjenjački poslovi

Jan 27, 2013 at 9:21 AM

Da li netko ima ideju kako riješiti mjenjačke poslove..
Trenutno mjenjači prekucavaju transakcije u dve različite aplikacije ili u nekoj kobinaciju koriste dodatnu fiskalnu aplikaciju i to sigurno nije praktično. Izvjesno je da certificiranje fiskalne izmjene u alikaciji nije moguće bar do sezone. Izgled transakcija je strogo propisan pravilnikom reklo bi se zakonom iz 2004 godine i ne smijemo mijenjati niti jedan red koda. PU nije dala nikako tumačenje osim da mjenjački poslovi idu u fiskalizaciju.