Obveznici fiskalizacije od 1.4.

Jan 22, 2013 at 8:20 PM

Dakle:

hoće li za njih biti potrebno poslati sve račune izdane od 1.1. do 31.3 na fiskalizaciju ili ne?

Piše li to negdje?

 

Imam i još jedno pitanje, ali to ću u drugoj temi.

Jan 22, 2013 at 8:38 PM
Edited Jan 22, 2013 at 8:46 PM
Amalthea wrote:

Dakle:

hoće li za njih biti potrebno poslati sve račune izdane od 1.1. do 31.3 na fiskalizaciju ili ne?

Piše li to negdje?

 Imam i još jedno pitanje, ali to ću u drugoj temi.

Zašto bi? Oni nisu obveznici fiskalizacije do 1. 4. Tako bi se moglo tražiti da se i računi iz 2012. fiskaliziraju.

Jedino što će trebati riješiti to je nastavak numeracije, ali ako se u zahtjevu za poslovni prostor koji ćeš poslati 1.4. definira naplatni uređaj npr. broj 2 onda i fisaklizirani računi od 1.4. mogu ići u nizu

1/Posl1/2

2/Posl1/2

3/Posl1/2

itd...

Ili jednostavno nastaviš numeraciju.

Barem ja tako mislim.

 

Coordinator
Jan 22, 2013 at 8:54 PM

U Internom Aktu se navede kako se "radi uvođenja obveze fiskalizacije proglašava broj uređaja "2" i od datuma tog i tog se na istome počinje slijedni broj izdanih budućih računa numerirati od 1". Tako napisan Interni Akt se ovjeri pečatom i potpisom te se pošalje u Poreznu Upravu, odnosno referentu Porezne Uprave zaduženu za poslovni subjekt o kojem se radi. 
Barem tako neki moji klijenti žele napraviti, a savjet su dobili od svoje referentice u PU. 

Jan 22, 2013 at 11:55 PM

Ovo mi se čini logično, blagajna 2 i sve ide od 1 sa 01.04.2013, jedino ne znam da li je propisano da se taj akt mora slati u PU i tko će to tamo evidentirati..

Jan 22, 2013 at 11:56 PM
dkustec wrote:

U Internom Aktu se navede kako se "radi uvođenja obveze fiskalizacije proglašava broj uređaja "2" i od datuma tog i tog se na istome počinje slijedni broj izdanih budućih računa numerirati od 1". Tako napisan Interni Akt se ovjeri pečatom i potpisom te se pošalje u Poreznu Upravu, odnosno referentu Porezne Uprave zaduženu za poslovni subjekt o kojem se radi. 
Barem tako neki moji klijenti žele napraviti, a savjet su dobili od svoje referentice u PU.

Na tragu si mog razmišljanja. Daj im što više papira da lakše sastave zapisnike.

Jan 23, 2013 at 7:57 AM

Moji programi u Setupu imaju mogućnost : "Fiskaliziraj odmah", "Fiskaliziraj od 01.04.2013." i "Nikada ne fiskaliziraj".
Dakle onaj tko je podesio ovo drugo, omogućio je programu da nakon 01.04. automatski započne s fiskalizacijom ...
Aplikacija u tom slučaju prepoznaje  i "stare" račune, dakle one koji su izdani prije 01.04., pa ih niti neće pokušati naknadno fiskalizirati.

Praktički nemam nikakve izmjene osim dodatno obavijestiti sve zainteresirane korisnike na tzv. "protokol ponašanja" a pri tome mislim na pripremu - prijava certifikata u program i prijava poslovnog prostora prije 01.04..

Dakle, računi nastavljaju dalje unutar istih naplatnih uređaja koji rade od početka godine. Nema potrebe raditi nove uređaje.

Tu treba paziti samo na nove klijente u 2013.g. Kod njih snimam situaciju do trenutka prelaska na moj sustav, i postavljam nove oznake naplatnih uređaja, a onda+ dalje voze kao i svi "stari" a gore opisani useri ...

Jan 23, 2013 at 8:07 AM
dkustec wrote:

U Internom Aktu se navede kako se "radi uvođenja obveze fiskalizacije proglašava broj uređaja "2" i od datuma tog i tog se na istome počinje slijedni broj izdanih budućih računa numerirati od 1". Tako napisan Interni Akt se ovjeri pečatom i potpisom te se pošalje u Poreznu Upravu, odnosno referentu Porezne Uprave zaduženu za poslovni subjekt o kojem se radi. 
Barem tako neki moji klijenti žele napraviti, a savjet su dobili od svoje referentice u PU. 

Govorimo o fiskalnim brojevima koji kreću od 1, zar ne? Ne i stvarne oznake računa (to bi mi uvelike poremetilo logiku programa)

Znači, npr. do 31.3. su računi došli do broja 297-13 (broj računa unutar godine kako ga pamti program).

Prvi račun izdan 1.4. dobije broj 298-13, ali to je fiskalni broj 1-13 i taj fiskalni broj je onaj koji šaljem na fiskalizaciju, a interno i dalje vozim brojeve po starom, odnosno:

stvarna oznaka: 298-13  ==>  fiskalni: 1/pos1/2

stvarna oznaka:299-13 ==> fiskalni: 2/pos1/2

stvarna oznaka: 300-13 ==> fiskalni 3/pos1/2 itd...

Može?

Jan 23, 2013 at 8:44 AM
amalthea wrote:
dkustec wrote:

U Internom Aktu se navede kako se "radi uvođenja obveze fiskalizacije proglašava broj uređaja "2" i od datuma tog i tog se na istome počinje slijedni broj izdanih budućih računa numerirati od 1". Tako napisan Interni Akt se ovjeri pečatom i potpisom te se pošalje u Poreznu Upravu, odnosno referentu Porezne Uprave zaduženu za poslovni subjekt o kojem se radi. 
Barem tako neki moji klijenti žele napraviti, a savjet su dobili od svoje referentice u PU. 

Govorimo o fiskalnim brojevima koji kreću od 1, zar ne? Ne i stvarne oznake računa (to bi mi uvelike poremetilo logiku programa)

Znači, npr. do 31.3. su računi došli do broja 297-13 (broj računa unutar godine kako ga pamti program).

Prvi račun izdan 1.4. dobije broj 298-13, ali to je fiskalni broj 1-13 i taj fiskalni broj je onaj koji šaljem na fiskalizaciju, a interno i dalje vozim brojeve po starom, odnosno:

stvarna oznaka: 298-13  ==>  fiskalni: 1/pos1/2

stvarna oznaka:299-13 ==> fiskalni: 2/pos1/2

stvarna oznaka: 300-13 ==> fiskalni 3/pos1/2 itd...

Može?

Ali moras ispisivati fiskalni broj racuna, a ovaj tvoj interni ili kako ga ti zoves "stvarna" oznaka ne treba biti na racunu.

A mozes pisati i jedan i drugi.

Jan 23, 2013 at 8:56 AM

Super na pojašnjenju.

Hvala.

Jan 23, 2013 at 10:08 AM

Valjda vam je svima jasno da fiskalna numeracija računa mora postojati od 01.01.2013. za sve tvrtke obveznike fiskalizacije i to bez obzira na to fiskaliziraju li račune od 01.01. ili od 01.04.?

Jan 23, 2013 at 10:17 AM
mladenbabic wrote:

Valjda vam je svima jasno da fiskalna numeracija računa mora postojati od 01.01.2013. za sve tvrtke obveznike fiskalizacije i to bez obzira na to fiskaliziraju li račune od 01.01. ili od 01.04.?

U tom kontekstu sam i ja shvatio da numeracija ide od 01.01 te računi do 01.04 neče biti fiskalizirani, a od 01.04 od broja XYZ (znači ne od 1 nego u nastavku numeričkog slijeda) če biti slani na fiskalizaciju.

Jan 23, 2013 at 11:19 AM
vvrbane wrote:
mladenbabic wrote:

Valjda vam je svima jasno da fiskalna numeracija računa mora postojati od 01.01.2013. za sve tvrtke obveznike fiskalizacije i to bez obzira na to fiskaliziraju li račune od 01.01. ili od 01.04.?

U tom kontekstu sam i ja shvatio da numeracija ide od 01.01 te računi do 01.04 neče biti fiskalizirani, a od 01.04 od broja XYZ (znači ne od 1 nego u nastavku numeričkog slijeda) če biti slani na fiskalizaciju.

A mozda je tako kako kazete, ali cini mi se da brojevi pocinju od 1 nakon sto se prijavi PP.!

Jan 23, 2013 at 11:25 AM

@mladenbabic Da li bi to onda značilo da prvi račun koji pošaljem na fiskalizaciju 1.4. nakon prijave poslovnog prostora teoretski može biti fiskalnog broja 712? Zar neće biti problema s brojevima od 1-711?

Jan 23, 2013 at 11:30 AM
mladenbabic wrote:

Valjda vam je svima jasno da fiskalna numeracija računa mora postojati od 01.01.2013. za sve tvrtke obveznike fiskalizacije i to bez obzira na to fiskaliziraju li račune od 01.01. ili od 01.04.?

 

Hm, e ovaj dio je meni promakao negdje usput.

Gdje piše tako nešta da je to obavezno? Pošto samim zakonom je propisano kada je tko obveznik fiskalizacije. Zašto bio svi bili djelomično obveznici od 1.1. a od .1.4.  potpuni obveznici?

 

Jan 23, 2013 at 11:34 AM
amalthea wrote:

@mladenbabic Da li bi to onda značilo da prvi račun koji pošaljem na fiskalizaciju 1.4. nakon prijave poslovnog prostora teoretski može biti fiskalnog broja 712? Zar neće biti problema s brojevima od 1-711?

Stvarno ne vidim kakvog bi problema trebalo biti, Računi su uredno izdani, imaju svoj broj po svim pravilima sljednosti, a obveza slanja ne postoji prije 01.04.(znači netrebaju imati ZKI i JIR.

 

Jan 23, 2013 at 11:41 AM
amalthea wrote:

@mladenbabic Da li bi to onda značilo da prvi račun koji pošaljem na fiskalizaciju 1.4. nakon prijave poslovnog prostora teoretski može biti fiskalnog broja 712? Zar neće biti problema s brojevima od 1-711?

Fiskalni format broja računa ne može biti "712". On može biti : "712-POS1-1".

Obveza za fiskalnim formatom traje ZA SVE tvrtke već od 01.01.2013., jer smo i SVI obveznici fiskalizacije već od 01.01., bez obzira na djelatnost - samo što svi ne moramo od tog datuma i fiskalizirati račune.

To znači da je odgovor "Da". Upravo tako. Fiskalni format brojeva računa mora postojati na svim izdanim računima koji su izdani nakon/i  01.01.2013. - bez obzira jesu li obveznici fiskalizacije bili u obvezi fiskalizacije računa od 01.01. ili ne. Brojevi se samo dalje nastavljaju nakon 01.04.2013. a sve do 31.12.2013.  

Jedina je dakle razlika što se od 01.04. svi izdani računi počnu fiskalizirati. (osim paušalaca, oni tek od 01.07.2013. su obvezni na svoj način fiskalizirati račune).

Jan 23, 2013 at 11:46 AM
mladenbabic wrote:
amalthea wrote:

@mladenbabic Da li bi to onda značilo da prvi račun koji pošaljem na fiskalizaciju 1.4. nakon prijave poslovnog prostora teoretski može biti fiskalnog broja 712? Zar neće biti problema s brojevima od 1-711?

Fiskalni format broja računa ne može biti "712". On može biti : "712-POS1-1".

Obveza za fiskalnim formatom traje ZA SVE tvrtke već od 01.01.2013., jer smo i SVI obveznici fiskalizacije već od 01.01., bez obzira na djelatnost - samo što svi ne moramo od tog datuma i fiskalizirati račune.

To znači da je odgovor "Da". Upravo tako. Fiskalni format brojeva računa mora postojati na svim izdanim računima koji su izdani nakon/i  01.01.2013. - bez obzira jesu li obveznici fiskalizacije bili u obvezi fiskalizacije računa od 01.01. ili ne. Brojevi se samo dalje nastavljaju nakon 01.04.2013. a sve do 31.12.2013.  

Jedina je dakle razlika što se od 01.04. svi izdani računi počnu fiskalizirati. (osim paušalaca, oni tek od 01.07.2013. su obvezni na svoj način fiskalizirati račune).

@mladenbabic

Ovo kaj si rekao sve stoji. Jedino mi se cini da svi racuni krecu od 1 kad se prijavi PP. E sada, ako to korisnik napravi 01.04, cini mi se da mora krenuti od 1.


Jan 23, 2013 at 11:46 AM
Kruu wrote:
mladenbabic wrote:

Valjda vam je svima jasno da fiskalna numeracija računa mora postojati od 01.01.2013. za sve tvrtke obveznike fiskalizacije i to bez obzira na to fiskaliziraju li račune od 01.01. ili od 01.04.?

 

Hm, e ovaj dio je meni promakao negdje usput.

Gdje piše tako nešta da je to obavezno? Pošto samim zakonom je propisano kada je tko obveznik fiskalizacije. Zašto bio svi bili djelomično obveznici od 1.1. a od .1.4.  potpuni obveznici?

 

SVI smo obveznici fiskalizacije od 01.01.2013., samo nismo SVI i obvezni izdavati fiskalizirane račune od tog datuma.

A dalje ide ovako :  svi obveznici fiskalizacije moraju nakon 01.01.2013. donijeti interni akt o slijednosti računa .....

Dakle postoje dva pojma : "obveznik fiskalizacije" i "obveznik 'fiskaliziranja' računa". Obveznici fiskalizacije smo SVI, i to već od 01.01.2013. - ali ne moramo SVI na računima imati JIR i ZKI od tog datuma, odnosno, ne moramo svi, popularno rečeno : "fiskalizirati račune".

Jan 23, 2013 at 11:49 AM
goranv13 wrote:
mladenbabic wrote:
amalthea wrote:

@mladenbabic Da li bi to onda značilo da prvi račun koji pošaljem na fiskalizaciju 1.4. nakon prijave poslovnog prostora teoretski može biti fiskalnog broja 712? Zar neće biti problema s brojevima od 1-711?

Fiskalni format broja računa ne može biti "712". On može biti : "712-POS1-1".

Obveza za fiskalnim formatom traje ZA SVE tvrtke već od 01.01.2013., jer smo i SVI obveznici fiskalizacije već od 01.01., bez obzira na djelatnost - samo što svi ne moramo od tog datuma i fiskalizirati račune.

To znači da je odgovor "Da". Upravo tako. Fiskalni format brojeva računa mora postojati na svim izdanim računima koji su izdani nakon/i  01.01.2013. - bez obzira jesu li obveznici fiskalizacije bili u obvezi fiskalizacije računa od 01.01. ili ne. Brojevi se samo dalje nastavljaju nakon 01.04.2013. a sve do 31.12.2013.  

Jedina je dakle razlika što se od 01.04. svi izdani računi počnu fiskalizirati. (osim paušalaca, oni tek od 01.07.2013. su obvezni na svoj način fiskalizirati račune).

@mladenbabic

Ovo kaj si rekao sve stoji. Jedino mi se cini da svi racuni krecu od 1 kad se prijavi PP. E sada, ako to korisnik napravi 01.04, cini mi se da mora krenuti od 1.


Ne mora. Slijednost računa je propisana na razini GODINE i ne mijenja se  tijekom godine, na razini naplatnog uređaja ili poslovnog prostora.
Obveza prikazivanja ZKIa i JIRa  na računima, od propisanog trenutka - nema nikakve veze s propisanom slijednošću računa.

Jan 23, 2013 at 11:50 AM

Evo jedan zgodan info o tome časopisa TEB

http://teb.hr/media/150345/fiskalizacija%20na%20jednostavan%20na%C4%8Din_1.pdf

Jan 23, 2013 at 11:55 AM
mladenbabic wrote:
goranv13 wrote:
mladenbabic wrote:
amalthea wrote:

@mladenbabic Da li bi to onda značilo da prvi račun koji pošaljem na fiskalizaciju 1.4. nakon prijave poslovnog prostora teoretski može biti fiskalnog broja 712? Zar neće biti problema s brojevima od 1-711?

Fiskalni format broja računa ne može biti "712". On može biti : "712-POS1-1".

Obveza za fiskalnim formatom traje ZA SVE tvrtke već od 01.01.2013., jer smo i SVI obveznici fiskalizacije već od 01.01., bez obzira na djelatnost - samo što svi ne moramo od tog datuma i fiskalizirati račune.

To znači da je odgovor "Da". Upravo tako. Fiskalni format brojeva računa mora postojati na svim izdanim računima koji su izdani nakon/i  01.01.2013. - bez obzira jesu li obveznici fiskalizacije bili u obvezi fiskalizacije računa od 01.01. ili ne. Brojevi se samo dalje nastavljaju nakon 01.04.2013. a sve do 31.12.2013.  

Jedina je dakle razlika što se od 01.04. svi izdani računi počnu fiskalizirati. (osim paušalaca, oni tek od 01.07.2013. su obvezni na svoj način fiskalizirati račune).

@mladenbabic

Ovo kaj si rekao sve stoji. Jedino mi se cini da svi racuni krecu od 1 kad se prijavi PP. E sada, ako to korisnik napravi 01.04, cini mi se da mora krenuti od 1.


Ne mora. Slijednost računa je propisana na razini GODINE i ne mijenja se  tijekom godine, na razini naplatnog uređaja ili poslovnog prostora.
Obveza prikazivanja ZKIa i JIRa  na računima, od propisanog trenutka - nema nikakve veze s propisanom slijednošću računa.

Mijenja se sa zatvaranjem PP i otvaranjem novog ( slucaj kvara naplatnog uređaja ili kaj vec ne ).

Jan 23, 2013 at 12:03 PM
Edited Jan 23, 2013 at 12:04 PM
goranv13 wrote:
mladenbabic wrote:
goranv13 wrote:
mladenbabic wrote:
amalthea wrote:

@mladenbabic Da li bi to onda značilo da prvi račun koji pošaljem na fiskalizaciju 1.4. nakon prijave poslovnog prostora teoretski može biti fiskalnog broja 712? Zar neće biti problema s brojevima od 1-711?

Fiskalni format broja računa ne može biti "712". On može biti : "712-POS1-1".

Obveza za fiskalnim formatom traje ZA SVE tvrtke već od 01.01.2013., jer smo i SVI obveznici fiskalizacije već od 01.01., bez obzira na djelatnost - samo što svi ne moramo od tog datuma i fiskalizirati račune.

To znači da je odgovor "Da". Upravo tako. Fiskalni format brojeva računa mora postojati na svim izdanim računima koji su izdani nakon/i  01.01.2013. - bez obzira jesu li obveznici fiskalizacije bili u obvezi fiskalizacije računa od 01.01. ili ne. Brojevi se samo dalje nastavljaju nakon 01.04.2013. a sve do 31.12.2013.  

Jedina je dakle razlika što se od 01.04. svi izdani računi počnu fiskalizirati. (osim paušalaca, oni tek od 01.07.2013. su obvezni na svoj način fiskalizirati račune).

@mladenbabic

Ovo kaj si rekao sve stoji. Jedino mi se cini da svi racuni krecu od 1 kad se prijavi PP. E sada, ako to korisnik napravi 01.04, cini mi se da mora krenuti od 1.


Ne mora. Slijednost računa je propisana na razini GODINE i ne mijenja se  tijekom godine, na razini naplatnog uređaja ili poslovnog prostora.
Obveza prikazivanja ZKIa i JIRa  na računima, od propisanog trenutka - nema nikakve veze s propisanom slijednošću računa.

Mijenja se sa zatvaranjem PP i otvaranjem novog ( slucaj kvara naplatnog uređaja ili kaj vec ne ).

:) pa da, naravno, na razini poslovnog prostora - to se valjda podrazumijeva.  ne možeš bez poslovnog prostora (ili na terenu) uopće izdavati račune.

za slučaj kvara, pa to sam rekao - podebljao sam.

Jan 23, 2013 at 12:29 PM
mladenbabic wrote:

Fiskalni format broja računa ne može biti "712". On može biti : "712-POS1-1".


Da, ispričavam se, tako sam i mislila. Napisala sam samo slijedni broj radi jednostavnosti primjera.

Jan 23, 2013 at 12:53 PM

Znači, možemo li onda zaključiti da fiskalni brojevi slijedno idu od 1 nadalje (uz dodatak oznake PP i broja naplatnog uređaja) od 1. siječnja, a da nakon prijave poslovnog prostora prvi račun koji pošaljem na fiskalizaciju ima broj koji je zatečen 1.4. (npr. 712-POS1-1) i nadalje?

Pretpostavljam da ne treba čekati 1.4. - to je krajnji datum za početak fiskalizacije tih obveznika, zar ne?

Jan 23, 2013 at 1:08 PM
Edited Jan 23, 2013 at 1:09 PM

@amalthea,
"Zaključak" - upravo tako
"..čekati 01.04. .." - i s tim bih se mogao složiti.

i dodatno, ne trebaš se za ništa ispričavati. ja samo pokušavam biti precizan jer to naš posao i zahtjeva.  // za razliku od knjigovođa. kod mnogih njih može i u praksi i u teoriji - svakako pa čak i nikako  :))

Jan 23, 2013 at 1:08 PM
mladenbabic wrote:
Kruu wrote:
mladenbabic wrote:

Valjda vam je svima jasno da fiskalna numeracija računa mora postojati od 01.01.2013. za sve tvrtke obveznike fiskalizacije i to bez obzira na to fiskaliziraju li račune od 01.01. ili od 01.04.?

 

Hm, e ovaj dio je meni promakao negdje usput.

Gdje piše tako nešta da je to obavezno? Pošto samim zakonom je propisano kada je tko obveznik fiskalizacije. Zašto bio svi bili djelomično obveznici od 1.1. a od .1.4.  potpuni obveznici?

 

SVI smo obveznici fiskalizacije od 01.01.2013., samo nismo SVI i obvezni izdavati fiskalizirane račune od tog datuma.

A dalje ide ovako :  svi obveznici fiskalizacije moraju nakon 01.01.2013. donijeti interni akt o slijednosti računa .....

Dakle postoje dva pojma : "obveznik fiskalizacije" i "obveznik 'fiskaliziranja' računa". Obveznici fiskalizacije smo SVI, i to već od 01.01.2013. - ali ne moramo SVI na računima imati JIR i ZKI od tog datuma, odnosno, ne moramo svi, popularno rečeno : "fiskalizirati račune".

Da, svjestan sam ta dva pojma. I u zakonu sam sada par puta pročitao i sve je tako kako kažeš. Ali naravno dvosmisleno napisano. Iako kod velikih i malih tvrtki koji su obveznici tek od 1.4. vidim običan izgled računa., nije mi jasno da oni to isto nisu već riješili.

Jan 23, 2013 at 1:29 PM

Meni se čini da po malo svi nagađamo i zanima me dali postoji pravilnik da netko ne bi retroaktivno napravio problem. Slažem se sa @mladenbabic, ako je netko prijavio prostor 01.01.2013 i knjižio na produkcijski server račune i onda 01.04 odnosno 01.07 nastavio sa računima, to nije nitkom zabranjeno. Za ovo drugo mi se čini da je pristup od @goranv13 pravilniji. Nitko nam ne može reći da smo napravili grešku, moguće je da izađe tumaćenje do početka primjene.. ili je možda izašlo da nisam naišao na njega.

Jan 23, 2013 at 1:55 PM
Edited Jan 23, 2013 at 2:13 PM
abranko wrote:

Meni se čini da po malo svi nagađamo i zanima me dali postoji pravilnik da netko ne bi retroaktivno napravio problem. Slažem se sa @mladenbabic, ako je netko prijavio prostor 01.01.2013 i knjižio na produkcijski server račune i onda 01.04 odnosno 01.07 nastavio sa računima, to nije nitkom zabranjeno. Za ovo drugo mi se čini da je pristup od @goranv13 pravilniji. Nitko nam ne može reći da smo napravili grešku, moguće je da izađe tumaćenje do početka primjene.. ili je možda izašlo da nisam naišao na njega.

Neznam koji pristup ima @goranv13 ali baš nigdje ne vidim problem u da brojevi idu od 01.01 od 1/px/npux  do 31.12  123456/px/npux  a da na sebi ZKI i jir imaju samo oni od 01.04.

A dapaće vidim veliki organizacijski problem da se taj proces reinicijalizira i počne brojiti od 1.04 isponova, otvaranjem nekih novih "izmišljenih" naplatnih uređaja ili prodajnih mjesta ili neznam čega.

Ionako je to problem samo u ovoj godini.

U svim primjerima Internih odluka na stranicama PU piše u članku II.

"Numerički broj računa po svakom poslovnom prostoru počinje s početkom kalendarske godine, na dan 1. siječnja, od rednog broja 1 do broja 'n' na dan 31.prosinca tekuče godine poštujuči pravilo slijednosti računa."

Jan 23, 2013 at 2:35 PM

U zakonu stoji: (1) Od 1. siječnja 2013. obveza fiskalizacije propisuje se.....

Što se smatra obvezom fiskalizacije? Sve propisano zakonom ili samo slanje internetom u PU? Nikako nisam našao da je obveza fiskalizacije samo slanje internetom. Mislim (dakle jesam, što bi reko Rene) obveza fiskalizacije je fiskalizacija

Kaže na početku zakona: 1. Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera koju provode obveznici fiskalizacije, kako bi se omogućio efikasan nadzor ostvarenog prometa u gotovini.

Po meni obveza fiskalizacije je sve propisano zakonom, a ne samo dio gdje račune šalješ internetom u PU. Po mome tumačenju nisi obvezan imati broj računa (i ostale stvari) u obliku propisanom zakonom do 1.4. Dakle zakon je stupio na snagu 1.1. ali u njemu piše da moraš provoditi fiskalizaciju od 1.1. ili 1.4. ili 1.7. (sve, a ne samo dio fiskalizacije) Od naših korisnika neki su prešli na nove zakonitosti, ali neki nisu (imaju staru numeraciju, i računi im nemaju sve propoisane elemente).

Jan 23, 2013 at 3:00 PM
Edited Jan 23, 2013 at 3:04 PM

@abranko, nema nagađanja. sve je jasno. problema nema. slažem se i da je bilo vrlo lako previdjeti da slijednost mora krenuti od 01.01.

Drugo je pitanje dali vi koji niste krenuli od 01.01.2013. sa slijednošću računa kako treba, griješite i u kolikoj mjeri, a prilikom pokušaja "kombatibiliziranja" stanju na 01.04.2012.

Tu sada postoje razna manja ili veća "krpanja" od kojih svako ima svojih prednosti i mana. Mana zajednička svim "krpežima" je ta što su računi s pogrešnom numeracijom već izašli iz programa kao i "fiskalno građevinarstvo" prilikom rušenja i ponovne izgradnje istog poslovnog prostora a sve kako bi računi "smjeli" krenuti  od 1.

edit :
i da, ja nisam za usere koji moraju fiskalizirati račune tek od 01.04.2013., otvorio poslovni prostor već 01.01.2013., ali sam napravio da SVI korisnici već od 01.01. imaju usklađenu numeraciju računa - propisanoj. Oni će krenuti automatski s fiskalizacijom računa od 01.04.2013. a redni broj računa nativno ide dalje u slijedu, bez prekida.

Jan 23, 2013 at 4:14 PM

@mladenbabic

Mislim da si u krivu sa dijelom gdje kažeš da slijednost mora krenuti od 1.1. Ako je fiskalizacija skup mjera (propisani elementi računa, slanje internetom, ..), i u zakonu piše da do 1.4. nisi obavezan provoditi fiskalizaciju, možeš li navesti na osnovu čega si ti zaključio da broj računa treba biti odgovarajućeg oblika od 1.1. a tek 1.4. trebaš slati račune internetom u PU?

Jan 23, 2013 at 6:39 PM
Edited Jan 23, 2013 at 6:59 PM

@acmevagabundo, zaključak postoji poodavno, od samih početaka i od prvih verzija razno-raznih dokumenata vezanih za fiskalizaciju - ali evo prema sadašnjem stanju dokumentacije ...

Postoje tri bitna naslova u bazi znanja porezne uprave (http://ccenterclient.porezna-uprava.hr/index.asp) a ispod nadnaslova "Fiskalizacija u prometu gotovinom". To su slijedeći :

1. Obveznici provedbe fiskalizacije
2. Tko nije obveznik fiskalizacije
3. Rokovi provedbe fiskalizacije
4. Obveze SVIH obveznika fiskalizacije 

Možete ih sami poklikati, ali evo ukratko za svaki od naslova :

1. Status "obveznik fiskalizacije" imamo gotovo svi, i to od trenutka stupanja na snagu zakona o fiskalizaciji, dakle od  01.01.2013.
2. Tko nije obveznik : govori se o  prodaji karata, naplata cestarine itd. itd.
3. Govori o fazi 1 da od 01.01.2013. krecu ugostitelji .... od 01.04.2013. kreću svi ostali osim paušalista .... itd.
4.  "OBVEZE SVIH OBVEZNIKA FISKALIZACIJE" je ključan naslov, a on govori slijedeće :

"OBVEZE SVIH OBVEZNIKA FISKALIZACIJE  

1. Internim aktom propisati način numeriranja brojeva računa i popis   poslovnih prostora  s njihovim  opisom 
2. Računi što ih obveznici fiskalizacije ispostavljaju za isporučena dobra i obavljene usluge moraju sadržavati sve   propisane elemente  
3. U   zatvorenom poslovnom prostoru   na svakom naplatnom uređaju, ili drugom vidnom mjestu, istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa, te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun"

Prema tome, pod pretpostavkom da smo SVI obveznici provedbe fiskalizacije, ali da ipak ne moramo svi odmah i "provoditi fisklizaciju" nego je provodimo prema propisanim rokovima, onda ipak svi imamo obvezu (a unutar "obveza SVIH obveznika fiskalizacije") propisati interni akt za slijednost računa, a prema njemu valjda i numerirati račune.

Jan 26, 2013 at 9:59 PM
Edited Jan 26, 2013 at 10:00 PM

Mislim da je pitanje slijednosti neupitno, brojevi od pocetka do kraja godine idu od 1 - n, tj. "resetiraju" se godisnje, a ne dnevno/mjesecno. Medjutim, prvi put cujem da se mora koristiti fiskalni format, iako pocinjes fiskalizaciju od 1.4./1.7. Takvi moji korisnici i dalje ispisuju samo broj racuna, a kad nastupi datum, pocet ce se koristiti i fiskalni format broja racuna.

Od njih nisam dobio nikakve primjedbe, no to ne znaci da ne grijesimo, obzirom da ih inspekcije jos nisu pocele obilaziti. Morat cemo poslati upit u PU pa to eventualno ispraviti, da greska bude sto manja.

BTW, iako je kraj sijecnja i dalje vidjam neke koji rade nefiskalizirani (a morali su!) - koji kretenizam!
Ocito love u mutnom, jer izgleda znaju da je i inspekcijama dojadilo po ovoj zimi hodati po kafanama (pogotovo nocu).

Feb 14, 2013 at 3:16 PM
Slažem se sa @mladenbabic

Ja sam također Zakon o fiskalizaciji protumačio tako, pa sam svojim klijentima obveznicima fiskalizacije, nevezano što kreću u 2 fazi od 01.04., postavio slijednost brojeva računa i propisani format. Jednostavno kada prijave poslovni prostor, nastaviti će s brojevima računa i formatom samo će ga slati u poreznu upravu.
Mar 8, 2013 at 1:49 PM
Djelomicno se slazem sa @mladenbabic

Sve detalje imate u brosuri: http://www.porezna-uprava.hr/contentData/PDF%20Datoteke/Brošure/FiskalizacijaWEB.pdf
Mar 8, 2013 at 2:29 PM
mladenbabic wrote:
Valjda vam je svima jasno da fiskalna numeracija računa mora postojati od 01.01.2013. za sve tvrtke obveznike fiskalizacije i to bez obzira na to fiskaliziraju li račune od 01.01. ili od 01.04.?
djagic, u ovom pdf-u porezne na koji si stavio link stoji:


Iznimno u 2013. godini poreznim obveznicima koji postaju obveznici fiskalizacije 1. travnja 2013. godine m__ogu od tog dana brojevi ra~una po~eti od rednog broja 1__, poštuju}i pravilo slijednosti ra~una. Porezni obveznici koji zapo~inju fiskalizaciju 1. srpnja 2013. godine mogu od tog dana po~eti ispostavljati ra~une od rednog broja 1, tako|er poštuju}i pravilo slijednosti ra~una.

Znači MOŽE, ali ne MORA, odnosno - sve je dobro :)
Baš super.
Mar 8, 2013 at 6:53 PM
Ja sam zvala i dobila tumacenje da mora krenuti od broja 1, kad se krene s fiskalizacijom!
Jest da sam zvala prije mjesec dana, mozda se zakon od onda promijenio! :-))
Nada
Mar 9, 2013 at 1:48 AM
Ako je Porezna Uprava autor brosure, valjda je u pravu.. )))))
Inace i u Zakonu i u Pravilniku ne pise da mora od 1.1. poceti od 1, nego od trenutka kad se pocnu slati racuni u PU.. Poslije toga NE smije biti 'rupa' u brojevima..
Od zadnjih promjena je ona Novcanice ili Gotovina (to takodjer nije precizirano u Zakonu..), pa su Podrucnim Uredima poslali dopis (http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/aktualnosti/Image20130215111408-m1.pdf) u kojem je decidirano objasnjeno, pa se i inspektori shodno tome moraju ravnati..
Inace http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp sadrzi sve to..
;)
Mar 9, 2013 at 7:11 AM
Ja sam se dva tjedna dopisivao s gosp.Dodigom koji je naveden za kontakt ispred Porezne uprave, i on decidirano kaže da se od 01.04. MORA krenuti od broja 1/P1/1 samo oni koji su prilagodili ispis računa od 01.01. mogu nastaviti s brojačem gdje su stali npr., 1567/P1/1.Također na seminarima i u RRIF u također se drže tog tumačenja (mada ne znam tko im je to protumačio?).
Također sam mu rekao da u brošuri piše da MOGU ali ne moraju krenuti s brojem 1, ali to on nije uvažio.
I što ćemo sad? Kako ih natjerati da nam dopuste da nastavimo s brojevima? Ili ćemo morati opet zasukati rukave i odraditi nepotreban posao i raditi s dva broja računa: jedan je fiskalni 1/P1/1 a drugi je interni broj : npr. 1567.?????
Mar 9, 2013 at 3:10 PM
A ja sam se naradila za novi rbr ...i opet to treba vratiti na stari.... netko bi to trebao platiti!
Mar 9, 2013 at 7:50 PM
Amalthea wrote:
mladenbabic wrote:
Valjda vam je svima jasno da fiskalna numeracija računa mora postojati od 01.01.2013. za sve tvrtke obveznike fiskalizacije i to bez obzira na to fiskaliziraju li račune od 01.01. ili od 01.04.?
djagic, u ovom pdf-u porezne na koji si stavio link stoji:


Iznimno u 2013. godini poreznim obveznicima koji postaju obveznici fiskalizacije 1. travnja 2013. godine m__ogu od tog dana brojevi ra~una po~eti od rednog broja 1__, poštuju}i pravilo slijednosti ra~una. Porezni obveznici koji zapo~inju fiskalizaciju 1. srpnja 2013. godine mogu od tog dana po~eti ispostavljati ra~une od rednog broja 1, tako|er poštuju}i pravilo slijednosti ra~una.

Znači MOŽE, ali ne MORA, odnosno - sve je dobro :)
Baš super.
taj komad teksta je naknadno dodan. on napokon rješava sve nedoumice.
Mar 9, 2013 at 11:48 PM
naaddaa wrote:
A ja sam se naradila za novi rbr ...i opet to treba vratiti na stari.... netko bi to trebao platiti!
  • provjeri ti dobro kako ti se resetiraju racuni na 1 na kraju godine, obzirom da taj dio dosad nisi morala ozbiljno odradit kao oni koji su poceli od 1.1.13, da ne bude 1.1.2014 iznenadjenja. ja sam se udavio od raznih kombinacija, obzirom na rad ugostitelja do i preko ponoci ( i o tome je bila rasprava ovdje, da li nakon ponoci pocinje od 1 ili novim radnim danom pocinje od 1).