Ponovno slanje računa koji je već zaprimljen u poreznoj upravi

Jan 18, 2013 at 1:12 PM
Edited Jan 18, 2013 at 1:16 PM

Sad sam vidio da je na ovo već odgovoreno, ispričavam se.