Nadzor....(http://www.porezna-uprava.hr/DugackaVijest.asp?idVijesti=1414)

Jan 9, 2013 at 4:55 PM
Edited Jan 9, 2013 at 4:56 PM
Grad Br. Inspektora Broj obavljenih nadzora Učinkovitost inspektora (broj nadz/br inspektora) Nepravilnosti Postotak
KOPRIVNICA 8 7 0,88 2 28,57
BJELOVAR 12 18 1,5 2 11,11
ČAKOVEC 14 21 1,5 6 28,57
VARAŽDIN 22 34 1,55 0 0
SISAK 16 31 1,94 3 9,68
OSIJEK 20 40 2 2 5
KRAPINA 8 17 2,13 2 11,76
ŠIBENIK 10 27 2,7 1 3,7
SPLIT 12 35 2,92 2 5,71
POŽEGA 6 20 3,33 0 0
ZAGREB 80 315 3,94 58 18,41
GOSPIĆ 6 24 4 8 33,33
DUBROVNIK 14 65 4,64 6 9,23
KARLOVAC 32 155 4,84 4 2,58
RIJEKA 32 155 4,84 4 2,58
SLAVONSKIBROD 23 115 5 9 7,83
PAZIN 36 180 5 7 3,89
VUKOVAR 12 77 6,42    
ZADAR 18 125 6,94 4 3,2
VIROVITICA 9 67 7,44 6 8,96