Kompiliranje FiskalizacijaDEV na Linux-u

Jan 5, 2013 at 8:04 PM

Pozdrav svima

Kako pokrenuti prevođenje FiskalizacijaDEV (razvijena na MS platformi) na Linux-u

u MonoDevelop-u?

Jan 7, 2013 at 8:21 PM

"xbuild" bi to pokrenio.

Treba imat mono-dev za 2.4.x ili vislje, i bilo bi dobro napravit override provjere validnosti serverskog certifikata...to sam opisao negdje prije nove godine..

 

Koji Linux na kojoj platformi je u pitanju?

Jan 11, 2013 at 12:55 AM

Ako treba rješenje za Linux, imam funkcionalne python rutine za fiskalizaciju...