Čuo sam da je pravilnik izašao.

Jan 3, 2013 at 10:35 AM

Nisam ga tražio, ali to mi je rekla pouzdana osoba

Jan 3, 2013 at 10:47 AM

Misliš na ovo: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_146_3156.html ?

Jan 3, 2013 at 5:04 PM

U međuvremenu sam saznao za NN 124/12.

24. prosinac je pravo vrijeme za početak rada na programu za fiskalizaciju. Svi ste uranili i ne znam zašto se korisnici ljute?? :-)