Kućni broj dodatak i NakDost?

Jan 3, 2013 at 10:04 AM

Pozdrav vrijedni narode!

Postavio sam kod korisnika parametar ".KucniBrojDodatak" na "a" jer drukčije nismo mogli prijaviti poslovni prostor. U taj sam parametar probao trpati keys.space, chr(32), chr(0), "", vbnull i ne znam što sve ne ali uvijek sam dobio nazad "soap odbijenicu".

Sad probavam ovako:

 

      Dim kbd As String = Trim(getParam("ppkucnibrojdodatak")) 'iz baze
      If kbd <> "" Then
        .KucniBrojDodatak = kbd
      End If

 

 I to mi prolazi.

Je li tehnički i zakonski u redu da član .KucniBrojDodatak uopće ne uvrštam u strukturu obzirom da u praksi aktualni kućni broj nema dodatka? Tj. da ga ovako samo preskočim.

I još sam htio pitati za boolean parametar ".NakDost". Kod mene je stalno "True" kako sam vidio na nekim primjerima a ne znam čemu služi.

Nije li tu u pitanju zapravo famozni "porez to go" koji bi u normalnom radu zapravo trebao biti False (osim ako je dostava i sl.) ali bi trebao biti i snimljen zajedno s računom za eventualnu kasniju fiskalizaciju ili print te samim tim utjecao na drukčiji obračun PDV-a?

Ako je netko upućen molim pojašnjenje.

Jan 3, 2013 at 10:28 AM

KucniBrojDodatak  nije obavezan tako da ga možeš preskočiti ako ne postoji

 

NakDost ti mora biti false kad "prvi put" fiskaliziraš račun. 

NakDost je oznaka za "naknadnu dostavu računa", tj u slučaju da fiskalizacija nije prošla "iz prve" (izdaješ račun bez JIR-a, samo sa ZKI).

Nema veze sa PDV-om

 


Jan 3, 2013 at 10:47 AM

E hvala ti Slavonac, idem odmah to primjenit.

Jan 3, 2013 at 11:26 AM
sbslavonac wrote:

KucniBrojDodatak  nije obavezan tako da ga možeš preskočiti ako ne postoji

Moraš preskočiti. Ako ovo polje ostaviš prazno, a ne preskočiš ga, u XML shemi će se prikazati kao prazan podatak i onda će pasti na SOAP-u. Dakle, ako nemaš dodatak, ne spominji ga pri deklaraciji :)