Produkcijski certifikat i dupli potpis

Dec 31, 2012 at 11:15 AM
Edited Dec 31, 2012 at 11:15 AM

Ima vlastito rješenje u PHP-u, a za potpisivanje koristim xmlsec1 komandno linijski alat.

Upravo sam preuzeo produkcijski certifikat i javlja mi se ista pogreška kao i nekima ovdje, a to je da se nakon potpisivanja 2 puta pojavi <X509Certificate> blok u outputu.

Ima li netko elegantno riješenje ili ću morati kupusariti po XML-u i ručno micati certifikat koji je višak?

Dec 31, 2012 at 1:07 PM

Ok, skužio, trebalo je importirati certifikat na Windows stroj i ponovog ga exportirati kao .pfx bez certificate chain-a...