DOHVATI STATUS i produkcijski CIS

Dec 27, 2012 at 6:09 PM
Edited Dec 27, 2012 at 6:15 PM

Zaboravite ... sad sam pročitao objašnjenje... prsti mi bili brži od mozga.

http://fiskalizacija.codeplex.com/discussions/407259

Stara kineska: prije stavljanja jezika (prstiju) u pogon uključi mozak.