Korištenje EXE

Dec 25, 2012 at 10:33 AM
Edited Dec 25, 2012 at 10:33 AM

Kako koristiti EXE iz DOS programa?

Je li ovo dobar način:

Prvo pokrenuti EXE sa parametrom GenerirajUuid (ili UUID dobiti iz onog drugog utilityja), onda pokrenuti EXE sa parametrom GenerirajZki, onda izgenerirati XML (sada kada imamo i UUID i ZKI). Tek tada pokrenuti EXE sa parametrom RacunZahtjev.

Ima li brži način da se tri puta ne izlazi iz DOS programa van i vraća nazad?

Dec 25, 2012 at 10:48 AM

Ima Perice.

Skini Wrapper , pozovi ga praktično jednako kao i Raverus.exe , i on če ti dodati sve te podatke pri slanju.

http://www.mvv.hr/wrapper/

Sve funkcije iz naredbenog redka su testira nekoliko developera ali ti preporučam da odmah pređeš na "residentni" mod .

Tu svi pozivi rade ispod 0.3 sec, a slanje računa je uglavnom oko 0.7 sec.

Ako radiš u Clipperu, mogu ti poslati primjere slanja i čekanja odgovora.

Dec 26, 2012 at 7:56 PM

Ja koristim wrapper USEINI opciju. I to mi štima.

Pozdrav ekipi.

Dec 27, 2012 at 12:02 PM

Perice i bzikovicu ,

http://fiskalizacija.codeplex.com/discussions/424566