Primjer internog akta...

Dec 21, 2012 at 7:56 PM

 

Molim vaše komentare za:

http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/dokumenti/Primjerak%20Internog%20akta%20III.DOC

 

Naročito me zanima onaj dio druge tablice pod Oznaka operatora na naplatnom uređaju

 

"S obzirom na to da je na računu obvezno navesti oznaku operatera na naplatnim uređajima, oznake naplatnih uređaja i oznake operatera po svakom naplatnom uređaju, u tablici se daju u nastavku:"

 

 

OIB operatora na naplatnom uređaju??????

Dec 21, 2012 at 7:58 PM

Evo moje tumačenje.

 

To mora biti oznaka na osnovi koje možeš doći do OIB-a zaposlenika u šifrarniku zaposlenika. Znači da može biti šifra ili ime.

Dec 21, 2012 at 9:28 PM
Edited Dec 21, 2012 at 9:29 PM

Hvala ti andrejp, tako sam i ja shvatio da bi trebala bit namjena ovog dokumenta, ali zar nisu mogli u primjeru tako i napisati: umjesto onoga "OIB: 57834965234 ili – oznaka na računu - " napraviti tablicu s četiri stupca: u trećem OIB a u četvrtom primjeri: Marko Matić ili Blagajnik 1. Tri četvrtine dokumenta je napisana takvim primjerima, a najzanimljiviji (meni) dio napisan općenito...

Zar kod nas nema ljudi koji mogu zakone objasniti tako da ih svatko može razumjeti?

OMG

Dec 21, 2012 at 10:23 PM

ima ih ali im ne pada na pamet da rade u kojekakvim ministarstvima, a oni koji tamo rade i pišu takve zakone i pravilnike nemaju blage veze ni s praksom ni s životom jer da imalp imaju ne bi pisali takve nebuloze

Dec 22, 2012 at 12:16 AM

Primjer internog akta (po poslovnim prostorima)

 

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12), Pero Perić iz Zagreba, Vlaška 7, OIB: 34765218309, donosi

 

ODLUKU

o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa, o poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima

 

I.

Ovom Odlukom uređuje se popis poslovnih prostora s pripadajućim adresama i oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima, radno vrijeme te pravilo slijednosti numeričkih brojeva računa.

 

II.

Numerički broj računa po svakom poslovnom prostoru počinje s početkom kalendarske godine, na dan 1. siječnja, od rednog broja 1 do broja „n“ na dan 31. prosinca tekuće godine poštujući pravilo slijednosti računa.

 

III.

Popis svih poslovnih prostora sa oznakama, pripadajućim adresama i radno vrijeme, daju se u tablici u nastavku:

Oznaka poslovnog prostora

Adresa poslovnog prostora

Radno vrijeme

POSL1

Draškovićeva 2, 10000 Zagreb

ponedjeljak-subota 8.00-20.00 sati

POSL2

Kunićeva 3A, 21000 Split

ponedjeljak-subota 8.00-20.00 sati

POSL3

djelatnost trgovine putem pokretne prodaje

ponedjeljak-nedjelja 8.00-24.00 sati

 

IV.

U poslovnim prostorima u Zagrebu i Splitu imam po tri naplatna uređaja, dok djelatnost trgovine putem pokretne prodaje obavljam putem jednog naplatnog uređaja. S obzirom na to da je na računu obvezno navesti oznaku operatera na naplatnim uređajima, oznake naplatnih uređaja i oznake operatera po svakom naplatnom uređaju, u tablici se daju u nastavku:

Oznaka poslovnog prostora

Oznaka naplatnog uređaja

 

Oznaka operatora na naplatnom uređaju

POSL1

1

2

3

OIB: 57834965234 ili – oznaka na računu -

OIB: 69834965278 ili – oznaka na računu -

OIB: 54934965234 ili – oznaka na računu -

POSL2

1

2

3

OIB: 97834965234 ili – oznaka na računu-

OIB: 47689235468 ili - oznaka na računu -

OIB: 23653897264 ili – oznaka na računu -

POSL3

1

OIB: 34765218309 ili – oznaka na računu -

 

V.

Za sve poslovne prostore koristi se centralizirani pristup jednog naplatnog uređaja te će slijed računa biti, kako slijedi:

POSL1

POSL2

 

POSL3

1 / POSL1 / 1

1 / POSL2 / 1

1 / POSL3 / 1

2 / POSL1 / 1

2 / POSL2 / 1

2 / POSL3 / 1

3 / POSL1 / 1

3 / POSL2 / 1

3 / POSL3 / 1

itd.

itd.

Itd.

 

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2013 i primjenjuje se od 1. siječnja 2013.

Potpis i pečat ovlaštene osobe


 

Zar je dopušten centralizirani pristup jednog naplatnog uređaja? Ako je, kako će se znati koji naplatni uređaj je izdao koji račun?

IMHO, ako je slijednost brojeva računa na razini posl.prostora, onda svi napl.uređaji u jednom posl.prostoru imaju zajednički brojač, s tim da svaki napl.uređaj na račun stavlja svoju oznaku napl.uređaja.
Npr. 1/POSL1/2, 2/POSL1/1, 3/POSL1/3, 4/POSL1/3, 5/POSL1/1, 6/POSL1/2, 7/POSL1/1...

Dec 22, 2012 at 12:46 AM

Po meni je potpuno nebino koji je naplatni uređaj izdao račun ako računi idu zajedničkim sljedom.

Postavlja se samo pitanje dali koriste zajedničku kasu za pohranu novca, jer ih ako stavljaju novac fizički na hrpu , ni netreba tretirati kao više naplatnih uređaja.

U kontekstu kontrole prometa naravno.

Dec 22, 2012 at 1:35 PM
Edited Dec 22, 2012 at 1:36 PM

Na seminaru u splitu Gđa iz porezne nam je objasnila da se i interni akt šalje elektronski PU. Zna li netko išta o tome? Pretpostavljam da je bucala pojmove? Ili ja nešto bucam??