ZKI

Dec 19, 2012 at 6:15 PM

Znam da je hash, ali da li se da ZKI vratiti u originalne vrijednosti, kontrole radi da li je sve ok.