Prekid programa

Dec 19, 2012 at 3:46 PM

Iz clippera pokrećem wrapper i danas i danas nakon 16 sati kad nema pristupa serveru naišao na problem. Ako nema vetu wrapper nakon 5 sekundi prijavi poruku o neuspjevanju uspostave komunikacije sa CISOM. Takva poruka stoji još cca 40 sec. i tada prekine rad kase. Jel ima netko rješenje kako prekinuti wrapper nakon nekog vremena da program nastavi s radom?

Dec 19, 2012 at 3:53 PM

Neznam na koji način prekine rad kase, dali je možda poziv upučen u klasičnom a ne residentnom modu.

Ako je u residentnom onda nemože ništa prekinuti, vrti se u petlji dok ponovno ne nađe serer,

Pojavljuje se ikona greške.

Slanje računa preskaće i u povratnoj datoteci upisuje ZKI i poruku da je slanje preskočeno.

 

Ćim proradi server natrag normalno šalje račune.

Vrača ok ikonu.

Ako to radi pri pozivu iz naredbenog reda, (i ako nije neka stara verzija) onda je Bug, ispraviću to u novoj 2.0.0.5 verziji, do sutra ujutro.

http://www.mvv.hr/wrapper/evolucija.html#2005

Dec 19, 2012 at 4:02 PM

Nemogu simulirati grešku na zadnjoj verziji, molim te pošalji mi naredbu kojom je Wrapper pozvan.

Dec 19, 2012 at 5:59 PM

Sada server ima pristup ali ja negdje pogriješio, pa molim za pomoć. I nakon uspjele fiskalizacija pojavi se poruke errorlevel=0 i program kase prekida sa radom.

Wrapper pozivam pomoću slijedećeg dijela koda:

DIRCHANGE ("C:\WRAPPER")

swpruncmd ("C:\WINDOWS\SYSTEM32\CMD.EXE /C START /B " + ;
                "C:\WRAPPER\RATXT.BAT",;
                0 ,;
                "C:\WRAPPER","")

DIRCHANGE ("L:\KASA")

ovaj L je zbog mrežnog diska.

Za pozivanje koristim naredbu za konverziju txt u xml.

pozvani ratxt.bat

Wrapper.exe RACUNZAHTJEVTXT false Racuntxt.txt Racun_odg.txt true true "FISKAL1.pfx" 111111 true true true
ECHO ERRORLEVEL=%ERRORLEVEL%
ECHO pause

 

 

 Dec 19, 2012 at 6:14 PM
Edited Dec 19, 2012 at 6:15 PM

ZOOK , izmješao si dosta stvari imaš barem dva koraka u procesu viška, javi mi na osobni mail broj telefona pa ču ti objasniti u par minuta cijelu proceduru.

a ako treba i poslati kod u Clipperu koji ti to sve rješava.

 

vlado.vrbanec@vz.t-com.hr

Dec 19, 2012 at 6:27 PM
zzok wrote:

Sada server ima pristup ali ja negdje pogriješio, pa molim za pomoć. I nakon uspjele fiskalizacija pojavi se poruke errorlevel=0 i program kase prekida sa radom.

Nije mi jasno koji program prekida sa radom ( ali ako je tvoja aplikacija, onda nešto nije u redu sa sintaksom poziva , dva reda niže.

Wrapper pozivam pomoću slijedećeg dijela koda:

DIRCHANGE ("C:\WRAPPER")

swpruncmd ("C:\WINDOWS\SYSTEM32\CMD.EXE /C START /B " + ;
                "C:\WRAPPER\RATXT.BAT",;
                0 ,;
                "C:\WRAPPER","")

Nemožeš pozivati BAT datoteku da ti pozove Wrappera, jer se gubi cijeli smisao Wrappera, a to je da ga se ne vidi,

 

DIRCHANGE ("L:\KASA")

ovaj L je zbog mrežnog diska.

Za pozivanje koristim naredbu za konverziju txt u xml.

pozvani ratxt.bat

Ovom nardbom trebaš zamjeniti u gornjem pozivu BAT datoteku da bi poziv dobio smisao

Wrapper.exe RACUNZAHTJEVTXT false Racuntxt.txt Racun_odg.txt true true "FISKAL1.pfx" 111111 true true true
ECHO ERRORLEVEL=%ERRORLEVEL%
ECHO pause

Očito da si još u dubokoj fazi testiranja , u svakom slučaju, pri povratu daoteke sa rezultatima slanja računa se ogranići na

to dali si dobio JITR ili nisi i dali si dobio poruku greške ili ne , nema potrebe oslanjati se na ERRORLEVEL,

ja ga osobno nemogu iz Clippera očitati.

Nadalje, od petnajstak ljudi koji ovdje koriste Wrappera, jedan ili dva su još ostli na klasičnim pozivima, pa

taj dio ne testiramo previše, makar bi sve trebalo raditi ok.

Nadalje brzine izvršavanja su nekoliko puta manje, a nema i mnogih naprednih opcija.

Zato roći Residentni mod i apliciraj ga u svojem programu.