Knjižne obavijesti i račun za kamate

Dec 19, 2012 at 4:51 AM

Pitanje je pravno - da li se knjižne obavijesti (financijska odobrenja/dodatna terećenja po prethodno izdanim računima) smatraju izdanim računima u smislu kreiranja oznake dokumenta (brojračuna/oznakaposlovnogprostora/naplatniuređaj) i slijednosti računa po poslovnom prostoru i/ili naplatnom uređaju?

I, ako netko zna, isto pitanje i za račun za obračunate kamate na zakašnjela plaćanja?

Coordinator
Dec 19, 2012 at 4:56 AM

Mislim da da - iako - nisam stručnjak, radije provjeri dodatno :)

Dec 19, 2012 at 5:52 AM

Prilično sam uvjeren da vrijedi za knjižne obavijesti, jer su one oporezive, ali kamate nisu, pa mi to ostavlja laganu dvojbu.