(500) Internal server error

Dec 18, 2012 at 1:32 PM
Edited Dec 18, 2012 at 1:43 PM

Dos.SysTray.Exe ver. 2.0 mi javlja (500) Internal server error kad pošaljem priloženi request.txt

Isto se događa sa poslovnim prostorom s tim da još obrađuje grešku:

at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()

at Raverus.FiskalizacijaDEV.CentralniInformacijskiSustav.SendSoapMessage(XmlDocument soapMessage)

at Raverus.FiskalizacijaDEV.CentralniInformacijskiSustav.PosaljiZahtijev(....)

at Raverus.FiskalizacijaDEV.CentralniInformacijskiSustav.PosaljiPoslovniProstor(....)

at Fiskalizacija.DOS.SysTray.ConfigurationForm.btnPosalji_Click(...)

 

Echo je ok. Verzija 1.0 je ok.

Ima li još netko ovaj problem?

 

Riješeno. Problem je bio u neispravnom OIB-u.

Oct 20, 2016 at 10:29 AM
Edited Oct 20, 2016 at 11:58 AM
Molim pomoć. Korisniku je kasa prestala fiskalizirati račune. Javlja gore navedenu grešku.
Testirao sam korisnikov fiskal1 certifikat tako što sam slao prijavu poslovnog prostora u produkciju pomoću Fiske od bbanka, a zato da izbjegnem svoje programe.
Uredno je kreiran XML PoslovniProstor zahtijev, ali CIS ga odbija.
Koristio sam više verzija Fiske (staru 2.x i novu 3.x), ukupno na 5 računala: 2 Win7 i 3 WinXP (na jednom je rađena čista instalacija Windowsa). Nema virusa.

Kad stavim drugi fiskal1 certifikat (od drugog korisnika) sve uredno radi!
Razlika u ova dva fiskal1 certifikata je što je ispravan izdan 2012. g., a ovaj problematičan 3/2014. godine.

Instalirao sam certifikate FinaRDCCA2015 i FinaRootCA (sa i bez starog RDC-a) na više načina: klikom miša na cert, preko mmc konzole i pomoću nrasinecovog tool-a za instalaciju cert.

Da li Apisov CIS odbija certifikat s tim OIB-om, možda zbog dugovanja prema PU ili nečega?

Image
Image
Image
Oct 20, 2016 at 2:32 PM
Možda zbog ovoga?
"Trgovački sud u Bjelovaru brisao je ovaj subjekt (pod nazivom ... jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u stečaju) dana 12.10.2016 rješenjem Tt-16/2509-1. "
Oct 20, 2016 at 3:27 PM
Puno hvala na ovoj informaciji. Posve je logično da je CIS povezan sa bazom sudskog registra.

PA ŠTA SVE NEĆU DOŽIVITI. Žali se da neće fiskalizirati račune, a tvrtka joj izbrisana iz sudskog registra.

P.S.
Pitam ja nju šta joj je sa tvrkom? Ona kaže: pa ništa.
Pitam da li joj je tvrka u stečaju? Kaže: da, ali ja sam se dogovorila sa gospođom da mi ostavi vremena do nove godine.

Zemljo otvori se.
Oct 20, 2016 at 7:19 PM
Možda će nekome koristiti informacija da je navedena tvrtka izbrisana iz sudskog registra 12.10.2016. g., a fiskalizacija je prestala raditi 14.10.2016. između 14.00 i 15.00 sati.
Oct 21, 2016 at 9:30 AM
Thanks na ovaj post.. očito je u praksi svašta moguće. Poruka greške je malo zbunjujuća, jer je prirodnija za root certifikate, a za ovaj tvoj slučaj bi više odgovarala poruka koja sadrži šifru greške S00X ??
Oct 21, 2016 at 9:37 AM
Ne vjerujem baš da e ovdje radi o tome da je objekt brisan iz Sudskog registra i da je to razlog za grešku.

Progooglaj malo za internal server error i fiskalizacija i pronaći ćeš objašnjenja zašto se ta poruka javlja - u svakom slučaju, CIS gotovo uvijek vraća i detaljniji opis greške, pa pogledaj što ti tamo piše.

Ako je zaista stvar u certifikatu, onda je na FINA-inim stranicama (ili negdje) moguće provjeriti da li je certifikat povučen (certifikate revoke), pa će to onda objasniti sve.
Oct 21, 2016 at 1:13 PM
Otišao sam u poslovnicu Fine gdje su mi rekli da se certifikat za fiskalizaciju te tvrtke ne nalazi na listi važećih certifikata te da je obrisan 13.10.2016.
Oct 21, 2016 at 3:10 PM
Edited Oct 21, 2016 at 3:47 PM
VKR71 wrote:
za ovaj tvoj slučaj bi više odgovarala poruka koja sadrži šifru greške S00X ??
Greška: Certifikat nije izdan od strane FINA-e. Šifra greške: s002

Mislim da iz svega ovoga možemo zaključiti da CIS komunicira sa fininim registrom certifikata, a fina sa sudskim registrom. Obzirom na datume nastanka događaja (Sud 12.10.2016, Fina 13.10.2016, CIS 14.10.2016) vidi se dinamika komunikacije ova 3 sustava.
Oct 21, 2016 at 3:27 PM
Za ovu grešku (500) Internal... sam vidio na par mjesta, gdje je operativni win10, u par slučajeva sam postavio folder za spremanje xml-ova, a zaboravio dozvoliti pisanje-brisanje,
prilikom generiranje xml-a, javlja mi se ta greška. I xml datoteka je u biti uništena. Čim promjenim folder odnosno dopustim pisanje-brisanje, te greške se više ne ponavljaju