Veleprodajni računi - naplatni uređaj

Dec 17, 2012 at 2:10 PM

Imam veleprodaju iz maloprodaje

tokom mjeseca partner uzima raobu na izdatnicu na kraju mjesecea se izdaje veleprodajni račun

(vrimanski). Kako mora izgledati takav račun. Ne trebam ga slati na Poreznu, ali što sa obaveznim podacima?

- datum i vrijeme ok,

- operater ok,

-broj računa ok,

-oznaka poslovne jedinice OK,

-oznaka naplatnog uređaja - nema  može 10 računala raditi veleprodajne račune.

Miroslav

Dec 17, 2012 at 3:01 PM

stavi za svaku broj "1" i rijeseno.

Dec 17, 2012 at 5:29 PM

Pošto većina naših korisnika ne želi da im se miješaju veleprodajni i maloprodajni računi. Mi smo odlučili da ćemo imati različite brojeve blagajni za maloprodajne i veleprodajne račune iz maloprodaje.

Znači npr. (za poslovni prostor 1.)

maloprodajni računi:

1/1/131

2/1/131

...

veleprodaja u maloprodaji:

1/1/132

2/1/132

...

131 i 132 su nam oznake naplatnog uređaja , 13 označava godinu, 1 ili 2 ,... broj blagajne

Još se samo dvoumimo da li ćemo za račune koji se izdavaju na "backofficu" (u kancelariji, a ne na blagajni) znači fakture po otpremnici imati isti brojač kao za veleprodaju u maloprodaji ili ćemo otvoriti još jedan naplatni uređaj (133) pa da i te fakture idu od 1.

Koliko smo shvatili pravilnik, u naplatni uređaj mogu ići bilo kakvi podaci, samo treba napisati interni akt kojim se definira naplatni uređaj.