CertificateStore

Dec 14, 2012 at 11:09 AM

Pozdrav,

 

predlažem, da se funkcija za dobivanje certifikata iz kompjutera popravi tako da najprije pogleda dali se certifikat nalazi na nivou kompjutera i tek onda na nivou usera. Naime bolje je staviti ključ u kompjuter store nego u user store za svakog usera posebno... Tako da čemo mi imati ključeve na svim kompjuterima na nivou kompjutera...

    public static X509Certificate2 DohvatiCertifikat(string certificateSubject)
    {
      X509Certificate2 cert = DohvatiCertifikat(certificateSubject, StoreLocation.LocalMachine, StoreName.My);
      
      if (cert == null)
       return DohvatiCertifikat(certificateSubject, StoreLocation.CurrentUser, StoreName.My);

      return cert;
    }

lp,

Matjaž

Dec 14, 2012 at 1:01 PM

slažem se sa ovime, a dodatno bih još predložio da se certifikat može povući i po izdavatelju i serijskom broju jer je moguće imati na istom računalu više certifikata istog naziva (za različite firme)