Produkcijski certifikat

Dec 13, 2012 at 3:17 PM

Dali je netko probao testirati sa produkcijskim certifikatom i dali treba na kljentsko računalo instalirati democacert.cer file kao što treba za fiskal 1 demo certifikatom ?