prilagodba veleprodajnih računa od 01.01.2013

Dec 11, 2012 at 8:05 PM

možda svi znaju osim mene, dakle čini se da treba od 01.01 izmijeniti ispis i velep. računa u smislu formata broja računa, vrijeme upisa, osobu koja je izradila (ajde ovo je bilo uobičajeno i do sada)

prethode nam veseli blagdani

molim vaša saznanja

Dec 11, 2012 at 8:14 PM

Tako ispada.

Naime, u zakonu http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/dokumenti/KPZ%20o%20fiskalizaciji%20u%20prometu%20gotovinom%20071112%20(3).pdf stoji:

Obrati paznju na tocke (2) i (3)

(1) Za potrebe provedbe postupka fiskalizacije račun, osim podataka propisanih posebnim propisima, mora sadržavati ove podatke:

1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),

2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom ureĎaju,

3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo,

4. Jedinstveni identifikator računa i

5. zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.

(2) Obveznici fiskalizacije iz članka 3. ovoga Zakona, dužni su na računu iskazati sve podatke propisane stavkom 1. ovoga članka bez obzira na način na koji se obavlja naplata računa.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, obveznici fiskalizacije koji ostvareni promet naplaćuju sredstvom koje se ne smatra gotovinom prema članku 2. točki 5. ovoga Zakona, nisu dužni iskazati podatke iz stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga članka.

Coordinator
Dec 12, 2012 at 6:53 AM

Pogledaj i ovo: http://fiskalizacija.codeplex.com/discussions/405001

Dec 12, 2012 at 7:21 AM
Edited Dec 12, 2012 at 7:23 AM

Po meni su svi obveznici, ali ima obveznika fiskalizacije(prilagodit račun, interni akt, naljepnica o izdavanju/primanju računa) i obveznika fiskalizacije izdavanja računa(certifikat)

Samo da li nas obveznika fislakizacije bez izdavanja računa kaći zakon od 01.01. ili od 01.07. ? Ja mislim od 01.07. treba prilagoditi sve kao obveznik fiskalizacije bez računa. Odnosno kako koga kaći zakon.

 

 

S tim da ne razumijem da li računi mogu biti tipa 01, 02, 03 - bez oznake poslovnog prostora i naplatnog uređaja u nazivu samog računa nego su napisani posebno na računu?

Dec 12, 2012 at 8:39 AM
Edited Dec 12, 2012 at 8:40 AM

Oznaka SVIH faktura mora biti brojračuna/oznakaposlovnogprostora/oznakanaplatnoguređaja.

Prema tome, i veleprodajni računi od 1.1.2013. se mogu izdavati SAMO preko NAPLATNIH UREĐAJA u smislu u kome su definirani u Zakonu o fiskalizaciji i moraju imati oznaku naplatnog uređaja  i propisanu slijednost.

Dakle, nema više izdavanja računa u Wordu, na papirićima i sl.

Što se tiče da li to vrijedi od 1.1. ili kasnije, mislim da je od 1.1., ali i da nije obavezno od 1.1., kako misliš promijeniti format oznake fakture usred poslovne godine?

Dec 12, 2012 at 9:29 AM

Hvala za info. Odnosno svi moraju imati takav broj računa, odlično...

 

Mijenjati samo titl(posebna tablica evidencije), u bazi ostane isto. Taj dio još trebamo razraditi. Ako imaš ideju samo reci :)

Coordinator
Dec 12, 2012 at 9:40 AM

Citiram (http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/fiskalizacija.asp):

1. Poduzeće je veleprodaja i nema naplate računa gotovinom niti karticama, sve se naplaćuje uplatom na račun, da li sam obveznik fiskalizacije?
Obveznici fiskalizacije prema Zakonu jesu:
  • fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i
  • pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit,
za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti:
  • izuzete od obveze izdavanja računa te
  • izuzete od obveze fiskalizacije.

Svi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama uz određivanje pravila numeriranja (interni akt ne donosi se u Poreznu upravu već se zadržava u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu o uzimanju/izdavanju računa. Navedene radnje potrebno je učiniti za sve djelatnosti osim za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona.

Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i postupak fiskalizacije izdavanja računa, za što moraju nabaviti ili prilagoditi naplatne uređaje te izdavati račune putem prilagođenih naplatnih uređaja.

Dakle, društvo koje ostvaruje promet u veleprodaji naplatom svih računa uplatom na račun, je obveznik fiskalizacije te mora prilagoditi poslovanje kao svi obveznici fiskalizacije (prilagoditi sadržaj računa, donijeti interni akt te istaknuti upozoravajuću naljepnicu. Međutim, ako ne naplaćuje račune u gotovini, onda nije obveznik fiskalizacije izdavanja računa na način da izdaje račune putem prilagođenih naplatnih uređaja koje dostavlja elektroničkim putem na ovjeru u Poreznu upravu te stoga nije ni obvezan nabaviti ili prilagoditi naplatni uređaj.

 

Feb 5, 2013 at 9:20 PM
Što upisujete u vrijeme izdavanja računa kod veleprodajnih računa?
Pada mi na pamet vrijeme kad je račun poslan na ispis, ali mi je nekako nezgrapno.
Feb 5, 2013 at 11:11 PM
Datum i vrijeme prvog ispisa treba pohraniti kao datum izdavanja računa!
Ako je sve u redu, račun se predaje kupcu i taj datum i vrijeme, ostaju datum izdavanja računa!

Ako se račun mora ispraviti (bilo što,..događa se., ili ako kupac ima primjedbu a postoji mogučnost ispravka, tj. po računu nije plačen PDV ili ....),
račun se popravlja i ponovmo ispisuje s novim datumom i vremenom izdavanja = datum i vrijeme ispisa.
Račun mora biti izdan u obračunskom razdoblju koje je odgovara nastanku obveze obračuna PDV-a,
račun je vezan za isporuku, postoji otprema robe, čije se izdavanje i prihvačanje potvrđuje na više mjesta.

Problem je istaknut, u situaciji kad je otpremnica iz jednog mjeseca a račun iz slijedećeg, ali to se ionako u
praksi rješava da se takvi računi prihvaćaju u obračunu PDV-a za mjesec u kojem je izvršena isporuka dobra ili usluge! Da li je tako?

Ponekad se račun mora popraviti (npr opis izvršene usluge ili bilo čega, što ne mijenja niti iznos računa niti poreoz....), tada se mora izvršiti i novi ispisa,
ali ja mislim da se tada ne vrši izmjena datuma i vremena ispisa - izdavanja računa.
Vjerovatno nisam u pravu! Vjerovatno MORA biti datum i vrijeme u trenutku ispisa računa a koji ide kupcu!

Treba se omogučiti
-ispis računa s ispisom trenutnog datuma i vremena računa= datum izdavanja koji se pohranjuje
   i druga mogučnost
-ispis "kopije računa" u na kojem se ispisuje datum i vrijeme pohranjenog izdavanja računa,
a onaj tko izdaje račune neka bira jednu od te dvije mogučnosti!