Slanje računa sa iznos većim od 1000 kn server mi javi gresku, internal server error?!

Dec 9, 2012 at 5:17 PM

Dakle saljem uredno racune sa manjim iznosima od 1000 kn i sve uredno radi, cim je racun veci od 1000 kn server javi gresku. Ima li tko kakva saznanja o tome?

lp, Sanjin

Dec 9, 2012 at 6:02 PM
Edited Dec 9, 2012 at 6:02 PM

Pogledaj u XML datoteci kako ti je zapisan broj, mislim da mora biti bez separatora za tisućice,

npr. tisuću i sto pet kuna 1105.00

Dec 9, 2012 at 6:09 PM

je, sve sam provjerio i opet ne ide....tebi ide?

Dec 9, 2012 at 6:13 PM

Pa meni stalno sve ide, već bum pomislio da samo do rutera šaljem.

Šalim se , ide mi  <tns:Iznos>12552222.40</tns:Iznos>

bez frke.

Dec 9, 2012 at 6:13 PM

rijesio sam ipak je bio u xml za ukupan iznos pisalo formatnumber(iznos,2) , pa sam promijenio u formatnumber(iznos,2,,,vbFalse) i sada fercera...hvala na usmjeravannju:)