Objavljen produkcijski url...

Dec 6, 2012 at 5:37 PM

https://cis.porezna-uprava.hr:8449/FiskalizacijaService

http://www.porezna-uprava.hr/fiskalizacija/dokumenti/Fiskalizacija%20-%20Tehnicka%20specifikacija%20za%20korisnike_v1.2.pdf

Dec 6, 2012 at 6:15 PM

I dali su nam čak 20 dana. Testno okruženje radi od 10.12. 

Dec 6, 2012 at 7:02 PM
Dbone wrote:

I dali su nam čak 20 dana. Testno okruženje radi od 10.12. 

Mislim da si malo pogriješio. Piše u objavi da će servis u testnoj okolini raditi prema novoj verziji WSDL i sheme koja je objavljena zajedno sa tehničkom specifikacijom od 10.12. Isto je bilo i s ostalim objavama novih verzija WSDL-a koje su izlazile u međuvremenu.