Kolika je zapravo brzina komunikacije sa CIS-om (fiskalizacija) u kojem kraju Hrvatske?

Coordinator
Dec 5, 2012 at 6:18 PM

Pripremili smo maleni tool koji vam omogućava da napravite testiranje na svojoj lokaciji i vidite kako je to usporedivo sa drugima, u smislu lokacije (grada), Internet providera, tipa veze i OS-a koji koristite.

Download: https://fiskalizacijadev.blob.core.windows.net/resources/Raverus.FiskalizacijaDEV.ConnectionTest.application

Rezultati: https://www.fdev.hr/ConnectionTest/Default.aspx

Blog: http://blog.fiskalizacija-dev.com.hr/post/2012/12/02/Kolika-je-zapravo-brzina-komunikacije-sa-CIS-om-(fiskalizacija)-u-kojem-kraju-Hrvatske.aspx