Dodatak kućnom broju

Nov 30, 2012 at 10:01 AM

Pozdrav,

Da li je moguće isključiti dodavanje taga za dodatak kućnom broju, ukoliko dotični ne postoji, u xml koji se šalje. Korisnim funkciju PosaljiPoslovniProstor(poslovniProstor, "FISKAL 1"). Da li je preporuka da se i u win programima (ovdje konkretno c#) u matičnoj aplikaciji kreira xml ili se mogu koristiti raverus funkcije.

Coordinator
Nov 30, 2012 at 10:06 AM

Stvar je tvojih osobnih afiniteta - nama je lakše raditi sa objektima kod rada sa XML-om, kako je uostalom i navedeno u primjerima, umjesto sa stringovima ili XmlDocument objektom ili sl.

Nov 30, 2012 at 10:31 AM

Iskreno meni je lakše koristiti gotove funkcije i objekte nego praviti xml. Btw ako možeš odgovori mi da li je moguće navesti u gore navedenom primjeru da ne uključi taj dodatak poslovnom prostoru?

Coordinator
Nov 30, 2012 at 10:40 AM

Baš te i ne kužim, sorry - na ovo si mislio (obrati pažnju na zakomentiranu liniju) ?

Raverus.FiskalizacijaDEV.CentralniInformacijskiSustav cis = new CentralniInformacijskiSustav();

Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.PoslovniProstorType poslovniProstor = new Schema.PoslovniProstorType();
poslovniProstor.Oib = oib;
poslovniProstor.OznPoslProstora = "123";

Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.AdresaType adresa = new Schema.AdresaType();
adresa.Ulica = "Ilica";
adresa.KucniBroj = "1";
//adresa.KucniBrojDodatak = "c";
adresa.BrojPoste = "10000";
adresa.Naselje = "Zagreb";
adresa.Opcina = "Centar";
Raverus.FiskalizacijaDEV.Schema.AdresniPodatakType adresniPodatak = new Schema.AdresniPodatakType();
adresniPodatak.Item = adresa;
poslovniProstor.AdresniPodatak = adresniPodatak;

poslovniProstor.RadnoVrijeme = "od 8 do 8";
poslovniProstor.DatumPocetkaPrimjene = Raverus.FiskalizacijaDEV.PopratneFunkcije.Razno.FormatirajDatum(DateTime.Now.Date);

XmlDocument doc = cis.PosaljiPoslovniProstor(poslovniProstor, "FISKAL 1");

Nov 30, 2012 at 11:07 AM

Uf probao sam tako prije al mi je svejedno grešku javljao. Evo sad se na kraju ispostavilo da sam imao bug hehe zamjenih kućni broj sa dodatkom pa mi je slao prazno polje. Hvala na trudu. Projektu same pohvale.