KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 151

Nov 26, 2012 at 7:00 PM
Edited Nov 26, 2012 at 7:00 PM

Kako nam je ovo promaklo?

Sjednice Sabora
 
Doneseni akti na 6. sjednici
 
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 151
 
Rasprava je zaključena 21. studenoga 2012.
Zakon je donesen na 6. sjednici 23. studenoga 2012. (80 glasova "za", 2 "protiv", 32 "suzdržana").

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=50999

Nov 27, 2012 at 6:56 AM

Ja gledam, čekam, pratim i eto promaklo i meni. Sve čekam da li će ga izglasati ili ne. Al ajd sad smo bar sigurni da ide kako je i najavljeno.

Nov 27, 2012 at 7:03 AM

Osim kaj kasne - rekli su da će biti oko 15.11. :)