Mladi matematičar

Coordinator
Nov 22, 2012 at 7:15 AM

Razmišljam si već neko vrijeme ovo: ako, prema statistikama, ispada da je samo 15% prometa gotovina i ako će fiskalizacija u proračun donijeti 1 Mlrd Kn, koliki je onda promet gotovinom u HR na godišnjem nivou, ako pretpostavimo da bi samo od PDV-a trebalo prikupiti spomenutih 1 Mlrd (zanemarimo porez na dobit, doprinose na plaće, trošarine i sve ostalo)?

Iskreno, nekako mi se čini da je ili jedna ili druga brojka prenategnuta - ili je 15% premalo ili je očekivani dodatni prihod od 1 Mlrd premali?

Nov 22, 2012 at 7:32 AM

Važno je treniranje strogoće i čvrsta ruka.

Nov 22, 2012 at 7:35 AM

Mislim da je rečeno da će fiskalizacija donijeti dodatnih 1.6Mlrd, ali će se 600 milijuna "vratiti" kroz smanjenje PDVa s 25% na 10% ugostiteljima, pa je rezultat tih milijardu.

Nov 22, 2012 at 7:39 AM

Ovo smanjenje PDV na 10% je veliki benefit ugostiteljima. Oni će i dalje kupovati s 25% pretporeza, a prodavati s 10% naplaćenog poreza. Finu će "dodanu vrijednost" zadržati u neoporezivom obliku. Mislim da je to pravi put : neka porez plaćaju svi, pa on tada može biti i po manjoj stopi a uz veći benefit države (odnosno nas svih).

Kada se tome zbroji "mini revolucija" u sudskim procesima, i možda činjenica da više nećemo plaćati farbanje kvadrata tunela po cijeni oblaganja najskupljim keramičlkim pločicama, možda i bude nešto od nas :)

Nov 22, 2012 at 8:06 AM
Edited Nov 22, 2012 at 8:08 AM

@nrasinec, jeli tih 15% samo plaćanje u "novčanicama" (bez kartica, i svega ostaloga), ili je to plaćanje "gotovinom", što znači i plaćanje karticama, i svim ostalim osim sa žirca na žirac?

25% osnovica za 1.6Mlrd je 6.4Mlrd kuna.

Kada se to zbroji dobije se povećanje plaćanja od 8 Mlrd Kn koji se sada "zamračuju" !!!
Godišnji deficit nam je 10.8Mlrd !!!

Koliko to uvećava postotak ukupnoga plaćanja u "gotovini" ili u "novčanicama"? 

Coordinator
Nov 22, 2012 at 8:14 AM

@mladenbabic, nemam pojma na što se odnosi tih 15% - samo navodim brojke koje se spominju u javnosti.

U čemu je poanta svega ovoga? Ako krenem od sebe, ja na mjesečnom nivou preko računa plaćam samo režije - sve ostalo je gotovina (kreditne kartice). Dakle - ako dalje to sve poopćimo, mislim da je razumna pretpostavka da većina građanstva 80-95% svih transakcija na mjesečnom (godišnjem) nivou obavlja putem gotovine(kartica). E, sad, ako sam ja to sve dobro skužio, po službenim statistikama ispada da su gotovinska plaćanja samo 15% i to je jedan od glavnih motiva za uvođenje fiskalizacija, kako bi tih 15% poraslo prema daleko realnijih 80-95%.

Ako je moje razumijevanje svega ovoga točno i ako su moje pretpostavke točne, onda je ili 15% premala brojka ili je očekivani prihod od 1 Mlrd godišnje premali. Bilo bi zanimljivo to izračunati...

Nov 22, 2012 at 4:23 PM

Dečki vi ste očito završili svoje programe kad imate vremena voditi ovakve rasprave (ha ha). Dakle treba uzeti u obzir i da se ukida nulta stopa, pa to donosi  dodatni prihod u državnu blagajnu. A to su kruh, mlijeko što se uglavnom plaća gotovinom. To je već viša matematika.