Metode bez parametara ne mogu se pozvati iz Delphija

Nov 20, 2012 at 9:42 AM

Metode kao što je npr. GenerirajUuid() javljaju iz Delphija grešku: "Invalid number of parameters".

Promijenio sam u C# GenerirajUuid(strind dummy) i onda radi.

I tako za sve metode koje u C# ne primaju ni jedan parametar. Ne rade iz Delphija.

Nov 21, 2012 at 2:04 PM

 

Evo ti rješenje za UUID

  function CIS_UUID() : UTF8String;   

     var Guid: TGUID;   

       begin     

        OleCheck(CreateGUID(Guid));     

        Result := LowerCase(Copy(GUIDToString(Guid),2,length(GUIDToString(Guid))-2));   

      end;