PosaljiSoapPoruku i PosaljiSoapPorukuCertifikatDatoteka

Nov 17, 2012 at 10:13 PM

Poštovanje, nisam shvatio u cemu je razlika u ove dvije funkcije, naime, prije par dana sam sa PosaljiSoapPorukuCertifikatDatoteka funkcijom uspjesno povezao na server i dobio JIR natrag, a sa  PosaljiSoapPoruku funkcijom nisam, dobio sam neki error. Danas obratno, sa ovom prvom funkcijom ide a sa drugom ne, u cemu je fora? lp, Sanjin

Nov 17, 2012 at 10:54 PM
Edited Nov 17, 2012 at 10:56 PM

Razlika ti je u načinu prihvata certifikata.
"PosaljiSoapPoruku " kao argument prima naziv "Subject"-a certifikata, pa certifikacijskim podacima pristupa iz skladišta certifikata, za razliku od metode 
"PosaljiSoapPorukuCertifikatDatoteka" koja kao argument očekuje *.pfx datoteku, koja se dobije exportom iz skladišta certifikata uz definiranje lozinke. Zato ta metoda očekuje i dostavu lozinke kao dodatnoga argumenta.

Koja metoda ti "prolazi", ovisi kako hendlaš certifikat, iz storea ili iz datoteke.