EXE puca kad i mrežni kabel

Nov 12, 2012 at 9:23 PM

Kad se prekine mrežni kabel, odjednom računi više ne prolaze (čudno zar ne!). Ne znajući da je kabel u prekidu, krenem provjeriti status CIS servisa i dobijem:

Unhandeled Exception: System.Net.WebException: The remote name could not be resolved: www.fdev.hr

at System.net.HttpWebRequest.GetRequestStream()

at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)

at Raverus.FiskalizacijaDEV.StatusService.GetStatus.Status()

at Raverus.FiskalizacijaDEV.PopratneFunkcije.Razno.DohvatiStatusCisServisa()

at Raverus.FiskalizacijaDEV.EXE.Program.Main(String[] args)

Molim, može li se ovo pokrpati?

Ili mi barem sugerirajte kako da iz aplikacije provjerim imam li uopće vezu prema internetu.

Unaprijed hvala!

 

Nov 12, 2012 at 11:28 PM
Edited Nov 13, 2012 at 12:15 AM

 

private bool statusMreze()
		{
			Computer myComputer = new Computer();
			return (myComputer.Network.IsAvailable ? myComputer.Network.Ping("www.google.com") : false);
		}

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms173136.aspx

Nov 13, 2012 at 7:18 AM

Funkcija koja provjerava status CIS-a je NESLUŽBENA i dok se nešto službeno ne riješi po tom pitanju, ovo ostaje kako je :)

Pogledaj ovo za više informacija o tome koji su sve scenariji mogući u praksi, vezano uz razne connectivity probleme: http://fiskalizacija.codeplex.com/discussions/400859