Verzija 1.2. je "vani"

Coordinator
Nov 7, 2012 at 10:14 AM

Sada čekamo daljnje korake Porezne, oni su "na potezu" :)

Nov 7, 2012 at 10:48 AM

Već testiram. Bravo!

Coordinator
Nov 7, 2012 at 12:42 PM
Edited Nov 7, 2012 at 12:43 PM

U Sample programu nedostaje podatak o OIB broju proizvođača|održavatelja|partnera proizvođača

 

Izvršit će se promjena opisa podataka poruke zahtjeva za podatke o poslovnom prostoru. U dijelu koji se odnosi na Specifičnu namjenu potrebno je upisati jedan od podataka u nastavku:
OIB pravne ili fizičke osobe koja je proizvela programsko rješenje ili
OIB pravne ili fizičke osobe koja održava programsko rješenje ili
OIB pravne ili fizičke osobe prodavatelja u slučaju da se koristi rješenje od stranog proizvođača bez lokalnog partnera

 

- Dodati textbox txtSpecNamj te vrijednost poslovniProstor.SpecNamj uzeti od  txtSpecNamj.text

 

poslovniProstor.SpecNamj = txtSpecNamj.text;

U textbox upisati OIB gore navedenih subjekta

Coordinator
Nov 7, 2012 at 2:44 PM

U pravu si sa ovime, no, dovoljno je ovu informaciju "ručno" dodati, bilo u XML za PoslovniProstorZahtjev, bilo korištenjem poslovniProstor.SpecNamj, kako si i naveo. Otvaram issue za ovo, za slijedeći update: http://fiskalizacija.codeplex.com/workitem/659