CIS Load Test

Coordinator
Nov 4, 2012 at 12:17 PM

Sukladno ranijim najavama, objavljujemo da smo započeli sa prikupljanjem XML poruka tipa RacunZahtjev, u sklopu neslužbenog load testa CIS-a. Još uvijek radimo na tome da svemu ovome damo službenu „notu“, kroz kontakt sa kolegama iz APIS IT-a, tako da ćemo sve zainteresirane pravovremeno obavijestiti o tome, kao i o točnom datumu i vremenu početka samog testa.

Više o svemu: http://blog.fiskalizacija-dev.com.hr/post/2012/11/04/CIS-load-test.aspx

Portal: https://www.fdev.hr