Decimalni iznosi za racun

Oct 23, 2012 at 10:41 AM

Pozdrav,

Radim modul za fiskalizaciju u vb.net-u i naišao sam na jedan problem, naime, kad na temelju wsdl i xsd datoteka koje su objavljene generiram servisnu referencu, objekti koji se generiraju su za iznose tipa decimal pa kad upišem npr 100.5, xml mi ne prolazi validaciju na strani porezne jer očekuje 100.50 (ima regex ([+-]?)[0-9]{1,15}.[0-9]{2}).
Jeste li imali taj problem i eventualno ga riješili nekako?

 

Coordinator
Oct 23, 2012 at 10:48 AM
Edited Oct 23, 2012 at 10:49 AM

Da :)

Na primjer:

 

porez.Stopa = 25.00m;   // XSD schema zahtjeva dvije decimale, obratite paznju na to!
Oct 23, 2012 at 1:09 PM

:)